Φωτόπουλος Απόστολος

Φωτόπουλος Απόστολος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Χρήση του ΝMR στον χαρακτηρισμό λιγνινών, προϊόντων από μετατροπή βιομάζας και φυσικών προϊόντων.
  • Κατάλυση για παραγωγή χημικών με υψηλή προστιθέμενη αξία, με χρήση βιομάζας.
  • Νανοτεχνολογία – Σύνθεση Υλικών.

Προπτυχιακά μαθήματα