Κιοσέογλου Βασίλειος

Κιοσέογλου Βασίλειος

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Χημεία τροφίμων
  • Τεχνολογία τροφίμων
  • Ανάλυση τροφίμων
  • Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων

Έρευνα

  • Μελέτη φυσικοχημικών–λειτουργικών ιδιοτήτων βιοπολυμερικών μορίων
  • Μελέτη των ρεολογικών ιδιοτήτων γαλακτωμάτων και των μηχανικών χαρακτηριστικών ή της υφής απλών και σύνθετων συστημάτων πηκτών ή στερεών τροφίμων
  • Διερεύνηση των σχέσεων σύστασης και δομής πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών και της λειτουργικής τους δράσης σε συστήματα διασποράς
  • Μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πολυσακχαρίτη και της σημασίας τους στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και στη σταθεροποίηση συστημάτων διασποράς

Προπτυχιακά μαθήματα