Σπαθής Παναγιώτης

Σπαθής Παναγιώτης

Καθηγητής

Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Διάβρωση και Προστασία των Υλικών
  • Συντήρηση  Δομικών Υλικών Ιστορικών Μνημείων και Έργων Τέχνης

Έρευνα

Επιστήμη της Συντήρησης, Διάβρωση και Προστασία των Υλικών

Διάγνωση φθοράς και Συντήρηση  Δομικών Υλικών Ιστορικών Μνημείων και Έργων Τέχνης

  • Συντήρηση ιστορικών μνημείων και έργων τέχνης με διαγνωστικές μεθόδους μελέτης – Μη Καταστρεπτικές Τεχνικές και εφαρμογή προχωρημένων επιστρωμάτων για την προστασία των δομικών υλικών.
  • Επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών, ρύπανσης αέρα και νερού, υγρασίας και αλάτων στην διάβρωση και φθορά των υλικών.
  • Προστασία μαρμάρου και πέτρας με νανοσύνθετα επιστρώματα / επιστρώματα με ημιαγωγικές / υδρόφοβες – υπερυδρόφοβες ιδιότητες.

Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων

  • Εφαρμογή ηλεκτροχημικών μεθόδων για την μελέτη της διάβρωσης των μετάλλων και των προστατευτικών ιδιοτήτων των επιστρωμάτων.
  • Προστασία των μετάλλων από την διάβρωση με ανοδικά επιστρώματα.
  • Προστασία των μετάλλων από την διάβρωση με προχωρημένα νανοσύνθετα  επιστρώματα.

Προπτυχιακά μαθήματα