Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος

Μπόσκου Δημήτριος-Χρήστος

Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη