Χατζηδημητρίου Ευφημία

Χατζηδημητρίου Ευφημία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

 • Εργαστηριακή Εξέταση Τροφίμων
 • Τεχνολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων και Ποτών
 • Οινολογία Ι
 • Οινολογία ΙΙ

Έρευνα

Μελέτη του φαινολικού και αρωματικού δυναμικού σταφυλιών και οίνων

 • Διερεύνηση του φαινολικού και αρωματικού δυναμικού σταφυλιών και οίνων.
 • Μελέτη του οίνου Oνομασίας κατά Παράδοση Ρετσίνα.
 • Διερεύνηση οινοποιητικών τεχνικών και επεξεργασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγόμενων οίνων.
 • Υποπροϊόντα οινοποίησης.

Οργανοληπτική εξέταση οίνων

 • Συγκρότηση-εκπαίδευση ομάδας δοκιμαστών στην οργανοληπτική εξέταση.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την περιγραφική οργανοληπτική εξέταση.
 • Εφαρμογή στην εξέταση οίνων και βαλσαμικού ξιδιού.
 • Προσδιορισμός ορίων ανίχνευσης πτητικών συστατικών.
 • Τυπικότητα οίνων από την ποικιλία Ξινόμαυρο.

Προπτυχιακά μαθήματα