Μαντζουρίδου Φανή

Μαντζουρίδου Φανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Φανή Μαντζουρίδου έχει Πτυχίο Χημείας του τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (1997), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων από το Department of Food Science and Technology, Reading (U.K.) (1998) και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (2003). Tο 2009 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. και από το 2019 υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται στη βιοτεχνολογική παραγωγή φυσικών συστατικών τροφίμων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία, στην ανάπτυξη βιώσιμων (βιο)διεργασιών για την αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων ως ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας ζυμωμένων και μη τροφίμων, στον πειραματικό σχεδιασμό, μαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση (βιο)διεργασιών με έμφαση στα τρόφιμα. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονικώς Υπεύθυνη ή ως συνεργάτης σε ευρωπαϊκά και εθνικά επιστημονικά ερευνητικά και βιομηχανικά έργα σχετικά με τη Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων. Είναι μέλος του Κέντρου Αριστείας Φυσικών Προϊόντων ΑΠΘ (δίκτυο NatPro-ΑUTH) και του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ).

Διδασκαλία

  • Χημεία Τροφίμων
  • Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων
  • Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Έρευνα

Χημεία, μεταποίηση και έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Διερεύνηση των μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στα τρόφιμα (πρώτες ύλες και προϊόντα της επεξεργασίας των πρώτων υλών και των υποπροϊόντων τους) κατά την παρασκευή της τροφής και επηρεάζουν τη ασφάλεια, ποιότητα και διατροφική αξία τους. Βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας ζυμωμένων και μη τροφίμων (όπως επιτραπέζιες ελιές, ξύδι, γαλακτοκομικά προϊόντα, εμβάμματα σαλάτας, μέλι) και ζωοτροφών.

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

Βιοτεχνολογική παραγωγή φυσικών συστατικών τροφίμων (χρωστικές, βιοδραστικά λιπίδια, αρωματικές ύλες, οργανικά οξέα, υδρολυτικά ένζυμα) με μικροοργανισμούς σε διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας και ειδικότερα:

  1. εξέταση της επίδρασης φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων στην παραγωγή των ενώσεων-στόχων με παράλληλη διερεύνηση της σύστασης του παραγόμενου υλικού
  2. διερεύνηση των μηχανισμών που διέπουν τη σύνθεση/αποικοδόμηση μεταβολικών προϊόντων σε μικροοργανισμούς
  3. κλιμάκωση βιοδιεργασιών

Πειραματικό σχεδιασμόs, μαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση βιώσιμων (βιο)διεργασιών για την αξιοποίηση παραπροϊόντων ή αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων ως ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας/βιο-οικονομίας.

Προπτυχιακά μαθήματα