Διευθυντής Τομέα: Σιγάλας Μιχαήλ (Καθηγητής)

Εργαστήρια

Προσωπικό

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής 231-099-7706
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγήτρια 231-099-7876
Σιγάλας Μιχαήλ Σιγάλας Μιχαήλ Καθηγητής 231-099-7815
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 231-099-7790
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7437
Κουκάρας Εμμανουήλ Κουκάρας Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7708
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής 231-099-7853
Χαριστός Νικόλας Χαριστός Νικόλας ΕΔΙΠ 231-099-7801
Βασιλειάδου Σαούλα Βασιλειάδου Σαούλα ΕΤΕΠ 231-099-7809
Καραπετσά Χριστίνα Καραπετσά Χριστίνα ΕΤΕΠ 231-099-7747
Καραγιαννίδης Πέτρος Καραγιαννίδης Πέτρος Ομότιμος Καθηγητής
Μανουσάκης Γεώργιος † Μανουσάκης Γεώργιος † Ομότιμος Καθηγητής
Τοσσίδης Ιωάννης Τοσσίδης Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
Βαμβακίδης Κοσμάς Βαμβακίδης Κοσμάς Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Γιαννούση Κλεονίκη Γιαννούση Κλεονίκη Μεταδιδάκτορας 231-099-7848
Ζιάννα Αριάδνη Ζιάννα Αριάδνη Μεταδιδάκτορας 231-099-7791
Κουταλάς Βασίλης Κουταλάς Βασίλης Μεταδιδάκτορας 231-099-7803
Ταρούση Αλκέτα Ταρούση Αλκέτα Μεταδιδάκτορας 231-099-7791