Διευθυντής Τομέα:

Εργαστήρια

Προσωπικό

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής /τρια 231-099-7706
Ασλανίδης Παρασκευάς Ασλανίδης Παρασκευάς Καθηγητής /τρια 231-099-7694
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγητής /τρια 231-099-7876
Σιγάλας Μιχαήλ Σιγάλας Μιχαήλ Καθηγητής /τρια 231-099-7815
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγ. 231-099-7790
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7437
Καραμάνης Παναγιώτης Καραμάνης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγ. 000-000-0000
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγ. 231-099-7853
Χαριστός Νικόλαος Χαριστός Νικόλαος ΕΔΙΠ 231-099-7801