Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη

Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Καθ. Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά: Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας;  Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές”, Τμ. Χημείας, ΑΠΘ. Διδακτορικό δίπλωμα; Τμ. Χημείας, ΑΠΘ. Επισκέπτρια Ερευνήτρια: Freie Universitaet Berlin, Germany; The  Manchester University, UK. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Σύνθεση και μελέτη νανουλικών και συμπλόκων ενώσεων κατάλληλα για μαγνητικές και βιοιατρικές εφαρμογές. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά >120, αναφορές >3700 (Scopus).

Διδασκαλία

  • Ανόργανη Χημεία
  • Νανοχημεία
  • Γενική Χημεία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων και νανουλικών κατάλληλα για μαγνητικές και βιοιατρικές εφαρμογές. Ειδικότερα

Νανοϋλικά βιοϊατρικών εφαρμογών

  • Μαγνητικά Νανοσωματίδια: Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιοϊατρικές εφαρμογές όπως διαγνωστικές τεχνικές (μαγνητική τομογραφία), θεραπεία (υπερθερμία) και μεταφορά φαρμάκων.
  • Ανόργανα Νανοσωματίδια: Σύνθεση, χαρακτηρισμός, βιολογική μελέτη (αλληλεπίδραση με DNA, αντιοξειδωτική, αντιμικροβιακή, αντικαρκινική συμπεριφορά), μεταφορά δραστικών ενώσεων. Νανοαγροχημικά

 Σύμπλοκες ενώσεις βιολογικού ενδιαφέροντος

  • Σύμπλοκες ενώσεις χαλκού, μαγγανίου, κοβαλτίου με μικτούς δότες τρίποδες και κορεσμένα θειοφαινικά  οξέα με βιολογική δράση.
  • Μονομοριακοί μαγνήτες και Μεταλλοκορωνοειδής ενώσεις μαγγανίου, κοβαλτίου.

Προπτυχιακά μαθήματα