Βασιλειάδου Σαούλα

Βασιλειάδου Σαούλα

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη