Τσιάμης Χρήστος

Τσιάμης Χρήστος

Ομότιμος Καθηγητής

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη