Σιγάλας Μιχαήλ

Σιγάλας Μιχαήλ

Καθηγητής

Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ο Δρ. Μιχάλης Σιγάλας είναι Διπλωματούχος Χημικός (1980) και Διδάκτωρ του τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1984).  Tο 1986 διορίστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και από το 2010 υπηρετεί ως Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα.
Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Εργαστήριο Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστη­μίου Paris Sud της Γαλλίας, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Odile Eisenstein,  και στο Εργαστήριο Θεωρητικής Χημείας του Πανεπιστη­μίου της Καλαβρίας της Ιταλίας, σε συνεργασία με τον καθηγητή Nino Russo.
Αυτός και η ερευνητική του ομάδα έχει τιμηθεί με Βραβεία Αριστείας από το Υπουργείο Παιδείας (2012) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2009), καθώς και το Βραβείο MERLOT Chemistry Classics από τον οργανισμό Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT) Minneapolis, USA (2008).
Από το 2015 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης.
Είναι συν-συγγραφέας του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) “Μοριακή Συμμετρία και Θεωρία Ομάδων”  και συγγραφέας του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) “Υπολογιστική Χημεία”.

Διδασκαλία

  • Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία
  • Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημική Εκπαίδευση

Έρευνα

Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία

Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών, όπως κβαντοχημικές ημιεμπειρικές μέθοδοι, μέθοδοι από πρώτες αρχές (ab initio) και μέθοδοι συναρτησιακού ηλεκτρονιακής πυκνότητας  για τη μελέτη της μοριακής και ηλεκτρονιακής δομής, της θερμοδυναμικής ευστάθειας, της χημικής δραστικότητας και των ηλεκτρικών, μαγνητικών, φασματοσκοπικών ιδιοτήτων μορίων, στερεών και γενικότερα χημικών συστημάτων.

Σχεδιασμός νέων χημικών ενώσεων και υλικών με στοχευμένες ιδιότητες.

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Χημεία και τη Χημική Εκπαίδευση

Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών μελέτης και οπτικοποίησης χημικών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή, ερμηνεία και επικοινωνία ποσοτήτων χημικού ενδιαφέροντος.

Ανάπτυξη πολυμεσικών και σημασιολογικών πλατφορμών παγκόσμιου ιστού (web) για την επικοινωνία θεμάτων και δεδομένων χημείας και τη χημική εκπαίδευση.

Ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών και διαδραστικών προσομοιώσεων χημικών διαδικασιών, πειραμάτων και εργαστηρίων.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση εκπαίδευσης.

Προπτυχιακά μαθήματα