Χαριστός Νικόλας

Χαριστός Νικόλας

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Υπολογιστική Χημεία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Χημική Εκπαίδευση

Έρευνα

  • Ανάλυση επαγόμενου μαγνητικού πεδίου
  • Διερεύνηση αρωματικότητας και σχεδιασμός αρωματικών ενώσεων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού χημείας

Προπτυχιακά μαθήματα