Νόλη Φωτεινή

Νόλη Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Διδασκαλία

  • Ραδιοχημεία-Ραδιοαναλυτική Χημεία-Πυρηνική Χημεία
  • Ανόργανα υλικά, μέθοδοι χαρακτηρισμού και εφαρμογές τους

Έρευνα

  • Φασματοσκοπία ακτίνων-γ και –α. Νετρονική ενεργοποίηση, φθορισμό με ακτίνες Χ.
  • Φασματοφωτομετρία FTIR, UV-Vis, φθορισμού
  • Διαχωρισμός και προσδιορισμός ραδιονουκλιδίων, τεχνικές προσρόφησης βαρέων μετάλλων
  • Ανάλυση με πυρηνικές αντιδράσεις, φασματοσκοπία οπισθοσκεδασμού Rutherford, ηλεκτροχημικές τεχνικές και ηλεκτρονική μικροσκοπία.

Προπτυχιακά μαθήματα