Εκλογές μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Εκλογές μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.2018-12-08T03:22:24+00:00

Βαθμίδα Καθηγητή

  1. Έγκριση μετακίνησης με ταυτόχρονη μεταφορά πίστωσης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου.

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

  1. Εκλογή σε θέση του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB), στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Α. Ζωγρά­φος, Χ. Ζήκα, Gisele Ferreira de Souza και Δ. Κουμούλης).
  2. Εκλογή σε θέση του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB), στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Χ. Ζήκα, Β. Σαρλή και Ε. Κυριαζή).
  3. Εκλογή σε θέση του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος». (Μόνη υποψήφια η κ.: Δ. Λαμπροπούλου).

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή

  1. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Αναλυτική Χημεία”, κ. Π. Τζαναβάρα.
  2. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (ΧΤΒX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”, κ. Ν. Νικολαΐδη.
  3. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Φυσική Χημεία”, κ. Δ. Γαβριήλ.
  4. Εκλογή σε κενή θέση του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία” (24 υποψήφιοι/ες).