Εκλογές μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Βαθμίδα Καθηγητή

  1. Έγκριση μετακίνησης με ταυτόχρονη μεταφορά πίστωσης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου. Περισσότερα >>

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

  1. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB), στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Χ. Ζήκα, Α. Ζωγρά­φος, Δ. Κουμούλης και Gisele Ferreira de Souza ). Περισσότερα >>
  2. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB)  στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Χ. Ζήκα, Ε. Κυριαζή και Β. Σαρλή). Περισσότερα >>
  3. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX),  στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος». (Μόνη υποψήφια η κ.: Δ. Λαμπροπούλου). Περισσότερα >>

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή

  1. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Αναλυτική Χημεία”, κ. Π. Τζαναβάρα. Περισσότερα >>
  2. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (ΧΤΒX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”, κ. Ν. Νικολαΐδη. Περισσότερα >>
  3. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Φυσική Χημεία”, κ. Δ. Γαβριήλ.
  4. Εκλογή σε κενή θέση επίκουρου καθηγητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία” (23 υποψήφιοι/ες). Περισσότερα >>
2019-01-11T13:30:11+00:00