Βαθμίδα Καθηγητή

  1. Έγκριση μετακίνησης με ταυτόχρονη μεταφορά πίστωσης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου. Περισσότερα >>

Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

  1. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB), στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Χ. Ζήκα, Α. Ζωγρά­φος, Δ. Κουμούλης και Gisele Ferreira de Souza ) (Ολοκληρώθηκε). Περισσότερα >>
  2. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χη­μείας και Βιοχημείας (OXB)  στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία». (Υποψήφιοι οι κ.κ.: Χ. Ζήκα, Ε. Κυριαζή και Β. Σαρλή). Περισσότερα >>
  3. Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX),  στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος». (Μόνη υποψήφια η κ.: Δ. Λαμπροπούλου). Περισσότερα >>

Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή

  1. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Αναλυτική Χημεία”, κ. Π. Τζαναβάρα. Περισσότερα >>
  2. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (ΧΤΒX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”, κ. Ν. Νικολαΐδη. Περισσότερα >>
  3. Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Φυσική Χημεία”, κ. Δ. Γαβριήλ. Περισσότερα >>
  4. Εκλογή σε κενή θέση επίκουρου καθηγητή του Τομέα Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χη­μείας (ΦΑΠX), στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία” (23 υποψήφιοι/ες). Περισσότερα >>