Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος»