Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία»

Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ προκήρυξης θέσης

Ορισμός εκλεκτορικού σώματος

Βιογραφικά υποψηφίων

Χ. Ζήκα

Ε. Κυριαζή

Β. Σαρλή

 

 

2019-01-11T13:16:32+00:00