Έγκριση μετακίνησης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου.

Σχετικά έγγραφα

Ορισμός εκλεκτορικού σώματος

Βιογραφικό υποψήφιας

K. Φυλακτακίδου

Λοιπά στοιχεία υποψήφιας

Ανάτυπα δημοσιεύσεων
Ανάτυπα ανακοινώσεων σε συνέδρια
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Συγγραφικό έργο
Βιβλιογραφικές αναφορές
Βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα

2019-01-11T13:13:47+00:00