Ανακοινώσεις Οργανικής Χημείας

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (Υ06)

2020-09-07T10:05:17+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι Υ06_Sept2020

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (Υ06)2020-09-07T10:05:17+03:00

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΧΟ221)

2020-09-07T10:04:43+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥXO221_Sept2020

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΧΟ221)2020-09-07T10:04:43+03:00

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΝ06)

2020-09-07T10:04:14+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥΝ06_Sept2020

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι (ΥΝ06)2020-09-07T10:04:14+03:00

Εξετάσεις μαθήματος Οργανική Σύνθεση (10-9-2020)

2020-09-07T10:03:20+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Σύνθεση Κ305_Sept2020

Εξετάσεις μαθήματος Οργανική Σύνθεση (10-9-2020)2020-09-07T10:03:20+03:00

Εξέταση Μαθήματος : Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

2020-06-29T15:01:36+03:00

Η εξέταση στο μάθημα Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι θα διεξαχθεί [...]

Εξέταση Μαθήματος : Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι2020-06-29T15:01:36+03:00

Δήλωση αποδοχής όρων εξέτασης Οργανική Χημεία

2020-06-12T13:22:27+03:00

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας οι οποίοι έλαβαν μέρος [...]

Δήλωση αποδοχής όρων εξέτασης Οργανική Χημεία2020-06-12T13:22:27+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι Υ06

2020-06-11T18:42:36+03:00

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Χημεία [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι Υ062020-06-11T18:42:36+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥXO221

2020-06-11T18:39:53+03:00

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Χημεία [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥXO2212020-06-11T18:39:53+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥΝ06

2020-06-11T18:38:29+03:00

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Χημεία [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανική Χημεία Ι ΥΝ062020-06-11T18:38:29+03:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΧΙΙΙ

2020-06-09T07:47:25+03:00

Για τις εξετάσεις σας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης [...]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΧΙΙΙ2020-06-09T07:47:25+03:00
Go to Top