Εξετάσεις – Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

 

Η εξέταση στο μάθημα Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09:00-11:00 με quiz μέσω της εφαρμογής elearning.

Διαβάστε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τα παρακάτω:

 

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΥΕ12

 

 • Συνδεθείτε στο μάθημα Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι και επιλέξτε το quiz με κωδικό ΥΕ12.
 • Το quiz περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Θα έχετε στη διάθεσή σας 90 λεπτά από την στιγμή που θα ανοίξετε το quiz. Με το πέρας του χρόνου αυτού η εφαρμογή θα κλείσει αυτόματα.
 • Σε κάθε σελίδα του ερωτηματολογίου που θα ανοίγετε θα υπάρχει μια ερώτηση για την οποία θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από όσες σας προσφέρονται.
 • Για τις λανθασμένες απαντήσεις θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία (-33,33% για ερωτήσεις 3 επιλογών και -25% για ερωτήσεις 4 επιλογών). Αν δεν απαντήσετε θα βαθμολογηθεί με 0.
 • Εάν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω.
 • Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία σας μόνο μετά το κλείσιμο του quiz (11:00).
 • Η τελική βαθμολογία σας θα προκύψει συνυπολογίζοντας 40% της επίδοσής σας στο quiz και 60% της επίδοσής σας στο εργαστήριο και τις εργασίες, εφόσον και οι 2 βαθμοί είναι τουλάχιστον 5.
 • Η εξακρίβωση των στοιχείων των συμμετεχόντων στην εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής zoom, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://authgr.zoom.us/j/94580793341?pwd=LzRNUStqQkNwZ25MMTVMTExEMTlVUT09

 

Meeting ID: 945 8079 3341

Passcode: 607742

 

Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά στο zoom ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στο παρακάτω link τουλάχιστον 1 μέρα πριν την εξέταση.

 

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant

 

Τα στοιχεία με τα οποία θα συνδεθείτε θα πρέπει να είναι του τύπου:

Ονοματεπώνυμο – Αριθμός Μητρώου – Κωδικός μαθήματος (π.χ. Παπαδόπουλος Πέτρος 7777 YE12).

 

Η μη σύνδεση με αυτόν τον τρόπο συνεπάγεται απόρριψη του αποτελέσματος εξέτασης.

Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες.

Καλό θα είναι να συνδεθείτε 30 λεπτά νωρίτερα (8:30) ώστε να υπάρχει περιθώριο ταυτοποίησής σας για να μην ενοχλείσθε κατά τη διάρκεια του quiz.

 

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΥΧΟ223

 

 • Συνδεθείτε στο μάθημα Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι και επιλέξτε το quiz με κωδικό ΥΧΟ223.
 • Το quiz περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Θα έχετε στη διάθεσή σας 90 λεπτά από την στιγμή που θα ανοίξετε το quiz. Με το πέρας του χρόνου αυτού η εφαρμογή θα κλείσει αυτόματα.
 • Σε κάθε σελίδα του ερωτηματολογίου που θα ανοίγετε θα υπάρχει μια ερώτηση για την οποία θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από όσες σας προσφέρονται.
 • Για τις λανθασμένες απαντήσεις θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία (-33,33% για ερωτήσεις 3 επιλογών και -25% για ερωτήσεις 4 επιλογών). Αν δεν απαντήσετε θα βαθμολογηθεί με 0.
 • Εάν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω.
 • Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία σας μόνο μετά το κλείσιμο του quiz (11:00).
 • Η τελική βαθμολογία σας θα προκύψει συνυπολογίζοντας 40% της επίδοσής σας στο quiz και 60% της επίδοσής σας στο εργαστήριο και τις εργασίες, εφόσον και οι 2 βαθμοί είναι τουλάχιστον 5.
 • Η εξακρίβωση των στοιχείων των συμμετεχόντων στην εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής zoom, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://authgr.zoom.us/j/94580793341?pwd=LzRNUStqQkNwZ25MMTVMTExEMTlVUT09

 

Meeting ID: 945 8079 3341

Passcode: 607742

 

Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά στο zoom ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στο παρακάτω link τουλάχιστον 1 μέρα πριν την εξέταση.

 

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant

 

Τα στοιχεία με τα οποία θα συνδεθείτε θα πρέπει να είναι του τύπου:

Ονοματεπώνυμο – Αριθμός Μητρώου – Κωδικός μαθήματος (π.χ. Παπαδόπουλος Πέτρος 7777 YE12).

 

Η μη σύνδεση με αυτόν τον τρόπο συνεπάγεται απόρριψη του αποτελέσματος εξέτασης.

Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες.

Καλό θα είναι να συνδεθείτε 30 λεπτά νωρίτερα (8:30) ώστε να υπάρχει περιθώριο ταυτοποίησής σας για να μην ενοχλείσθε κατά τη διάρκεια του quiz.

 

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ06

 

 • Συνδεθείτε στο μάθημα Οργανική Χημεία Ι (ΥΝ06/Υ06) και επιλέξτε το quiz με τον τίτλο «Εξέταση στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι – Μέρος του μαθήματος Υ06».
 • Το quiz περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Θα έχετε στη διάθεσή σας 90 λεπτά από την στιγμή που θα ανοίξετε το quiz. Με το πέρας του χρόνου αυτού η εφαρμογή θα κλείσει αυτόματα.
 • Σε κάθε σελίδα του ερωτηματολογίου που θα ανοίγετε θα υπάρχει μια ερώτηση για την οποία θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από όσες σας προσφέρονται.
 • Για τις λανθασμένες απαντήσεις θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία (-33,33% για ερωτήσεις 3 επιλογών και -25% για ερωτήσεις 4 επιλογών). Αν δεν απαντήσετε θα βαθμολογηθεί με 0.
 • Εάν προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω.
 • Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία σας μόνο μετά το κλείσιμο του quiz (11:00).
 • Η τελική βαθμολογία σας θα προκύψει συνυπολογίζοντας και την επίδοσή σας και στο θεωρητικό κομμάτι, εφόσον και οι 2 βαθμοί είναι τουλάχιστον 5.
 • Η εξακρίβωση των στοιχείων των συμμετεχόντων στην εξέταση θα γίνει μέσω της εφαρμογής zoom, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

https://authgr.zoom.us/j/94580793341?pwd=LzRNUStqQkNwZ25MMTVMTExEMTlVUT09

 

Meeting ID: 945 8079 3341

Passcode: 607742

 

Εάν δεν έχετε συνδεθεί άλλη φορά στο zoom ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στο παρακάτω link τουλάχιστον 1 μέρα πριν την εξέταση.

 

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant

 

Τα στοιχεία με τα οποία θα συνδεθείτε θα πρέπει να είναι του τύπου:

Ονοματεπώνυμο – Αριθμός Μητρώου – Κωδικός μαθήματος (π.χ. Παπαδόπουλος Πέτρος 7777 YE12).

 

Η μη σύνδεση με αυτόν τον τρόπο συνεπάγεται απόρριψη του αποτελέσματος εξέτασης.

Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.

Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς τους διδάσκοντες.

Καλό θα είναι να συνδεθείτε 30 λεπτά νωρίτερα (8:30) ώστε να υπάρχει περιθώριο ταυτοποίησής σας για να μην ενοχλείσθε κατά τη διάρκεια του quiz.