ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

Για τις εξετάσεις σας θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης e-learning και το skype for business διαθέσιμες μέσω του ΑΠΘ. Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Τονίζεται ότι το παρόν μήνυμα αφορά τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος.

1) Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο skype for business. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτετε κάμερα και να έχετε την ώρα της εξέτασης μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, κόλλες αναφοράς, στυλό και αριθμομηχανή. Ο σύνδεσμος που πρέπει να ακολουθήσετε παράλληλα με την εξέταση, όπου θα πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, είναι ο παρακάτω:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pgkizis/NFXNV90C

2) Η τελική εργασία – εξέταση για το μάθημα ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί στις 21-Ιανουαρίου-2021 και στο χρονικό διάστημα 13:00-16:00 μέσω του e-learning.

3) Στο πεδίο εργασίες και τεστ του μαθήματος στην πλατφόρμα του e-learning, θα είναι διαθέσιμο το quiz-εργασία με τα θέματα προς εξέταση.

4) Ο χρόνος που θα είναι on-line το quiz θα είναι από τις 13:00 μμ έως τις 16:00 μμ.

5) Μετά το πέρας της λήξης του quiz θα κλείσει αυτόματα και δεν θα μπορείτε να διορθώσετε αλλά ούτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις.