ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εκλογές μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

2019-01-11T13:30:11+00:00

Βαθμίδα Καθηγητή Έγκριση μετακίνησης με ταυτόχρονη μεταφορά πίστωσης στο Τμήμα [...]

Εκλογές μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.2019-01-11T13:30:11+00:00

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Π. Τζαναβάρα στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Αναλυτική Χημεία”

2019-01-11T13:21:45+00:00

Σχετικά έγγραφα Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψηφίου Π. Τζαναβάρας

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Π. Τζαναβάρα στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Αναλυτική Χημεία”2019-01-11T13:21:45+00:00

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Ν. Νικολαΐδη, στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”

2019-01-11T13:23:08+00:00

Σχετικά έγγραφα Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψηφίου N. Νικολαϊδης

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Ν. Νικολαΐδη, στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”2019-01-11T13:23:08+00:00

Εκλογή σε κενή θέση επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία”

2019-01-11T13:26:59+00:00

Σχετικά έγγραφα ΦΕΚ προκήρυξης Θέσης Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικά υποψηφίων [...]

Εκλογή σε κενή θέση επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική Χημεία”2019-01-11T13:26:59+00:00

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων»

2019-01-11T13:15:07+00:00

Σχετικά έγγραφα ΦΕΚ προκήρυξης Θέσης Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικά υποψηφίων [...]

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων»2019-01-11T13:15:07+00:00

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος»

2019-01-11T13:17:34+00:00

Σχετικά έγγραφα ΦΕΚ προκήρυξης θέσης Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψήφιας [...]

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Περιβάλλοντος»2019-01-11T13:17:34+00:00

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία»

2019-01-11T13:16:32+00:00

Σχετικά έγγραφα ΦΕΚ προκήρυξης θέσης Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικά υποψηφίων [...]

Εκλογή σε θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία»2019-01-11T13:16:32+00:00

Έγκριση μετακίνησης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου.

2019-01-11T13:13:47+00:00

Σχετικά έγγραφα Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψήφιας K. Φυλακτακίδου Λοιπά [...]

Έγκριση μετακίνησης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου.2019-01-11T13:13:47+00:00

Πρόγραμμα Μαθημάτων και Εξετάσεων

2018-12-13T02:54:43+00:00

Μαθήματα Έναρξη Διδασκαλίας Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 01-10-2018 Λήξη Διδασκαλίας Μαθημάτων [...]

Πρόγραμμα Μαθημάτων και Εξετάσεων2018-12-13T02:54:43+00:00