ΓΕΝΙΚΑ

Προφορικές Συνεντεύξεις υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση»για το ακαδ. έτος 2019-20

2019-09-24T19:11:17+02:00

Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του [...]

Προφορικές Συνεντεύξεις υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση»για το ακαδ. έτος 2019-202019-09-24T19:11:17+02:00

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Δ. Γαβριήλ, στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Φυσική Χημεία”

2019-01-29T12:34:14+02:00

Σχετικά έγγραφα Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψηφίου Δ. Γαβριήλ

Κρίση για τη μονιμοποίηση του επί­κουρου καθη­γητή κ. Δ. Γαβριήλ, στο γνω­στικό αντικεί­μενο “Φυσική Χημεία”2019-01-29T12:34:14+02:00