Καλωσήρθατε στη Βιβλιοθήκη (βίντεο)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Εξερευνήστε online τα κορυφαία περιοδικά στη χημεία
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Προπτυχιακές εργασίες
Μεταπτυχιακές εργασίες
Διδακτορικές διατριβές

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ COVID-19

Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
Γιατί πρέπει να φοράμε μάσκα
Σωστή χρήση μάσκας
Πόσο επιβιώνει ο ιός SARS-CoV-2 στις επιφάνειες;
Πώς να εντοπίζετε ψεύτικες ειδήσεις για COVID-19;

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να υποστηρίζει τη μάθηση και τη διδασκαλία, την έρευνα, την καινοτομία, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επαγγελματική εμπειρία για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική ανακάλυψη και χρήση των πληροφοριών. Επίσης υποστηρίζει την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης και παράλληλα στηρίζει την εξυπηρέτηση μη πανεπιστημιακών ερευνητών με σχετικό αντικείμενο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας λειτουργεί από το 1991 και εμπλουτίστηκε με τις συλλογές των τομέων του Τμήματος:

 1. Γενικής και Ανόργανης Χημείας
 2. Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
 3. Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας και
 4. Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Οργανώθηκε σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως:

 • Anglo-American Cataloguing Rules 2 & MARC21
 • Library of Congress Classification System
 • Library of Congress Subject Headings

Πρόγραμμα αυτοματισμού και μηχανοργάνωσης χρησιμοποιεί το «ΚΟΗΑ».

Βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Νέου Χημείου όπως παρουσιάζεται στο χάρτη

Εκτείνεται σε περίπου 388 m2 από τα οποία 84 m2 είναι αναγνωστήριο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Πέμπτη από 08:30-14:30
Παρασκευή 08:30-14:30
Το ωράριο λειτουργίας για τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και το πρόγραμμα των εορτών αναρτάται στον ιστότοπο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 997717 & 2310 997837
Fax 2310997837
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο chemlib@chem.auth.gr

Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Μαρία Μπρούμα
Βασιλική Μπίκα

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό που καλύπτουν όλους τους τομείς έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος. Τα μέλη μας έχουν πρόσβαση στο έντυπο υλικό της που αποτελείται πάνω από 20.300 τόμους τεκμηρίων & 453 τίτλους έντυπων περιοδικών στις εξής συλλογές:

 • Κύρια Συλλογή, περιέχει υλικό για περαιτέρω μελέτη, κατανόηση και έρευνα και είναι τοποθετημένη κυρίως στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης.
 • Διδακτικά, περιλαμβάνει βιβλία που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και είναι τοποθετημένα στο χώρο των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
 • Πληροφοριακά είναι τα βιβλία αναφοράς όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, βιβλιογραφίες, επιτομές, εγχειρίδια, πίνακες κ.ά. τα οποία είναι μόνο για χρήση στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Η συλλογή των πληροφοριακών βιβλίων βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, κοντά στα τραπέζια μελέτης.
 • Διατριβές, η συλλογή περιλαμβάνει πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Τμήμα Χημείας.
 • Περιοδικά, η συλλογή των περιοδικών εκδόσεων είναι ταξιθετημένη στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο του επιστημονικού περιοδικού.
  Εξερευνήστε online τα κορυφαία περιοδικά στη χημεία
 • Συλλογή Σπανίων Βιβλίων περιλαμβάνει βιβλία παλαιών ετών που δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο και η αξία τους είναι μεγάλη. Είναι τοποθετημένα σε μη προσβάσιμους χώρους για το κοινό, η χρήση τους επιτρέπεται μέσα στα όρια της Βιβλιοθήκης μετά από αίτηση στο προσωπικό.
 • Δωρεά Μιχάλη Παγίτσα, η συλλογή αυτή φιλοξενείται στο κλειστό βιβλιοστάσιο 2.

Όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας είναι καταχωρημένο στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.
Για να εντοπιστεί το υλικό των συλλογών της Βιβλιοθήκης μας καθώς και οποιοδήποτε υλικό που ενδιαφέρει την ακαδημαϊκή κοινότητα, μπορεί να αναζητηθεί μέσα από τον ελεύθερης πρόσβασης δημόσιο κατάλογο http://search.lib.auth.gr/.
Επίσης αναζήτηση υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ιστότοπο https://www.lib.auth.gr/. Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι:

 • Βιβλία σε έντυπη μορφή
 • Τίτλοι έντυπων περιοδικών
 • Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο
 • Άρθρα και τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών
 • Ηλεκτρονικά βιβλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. διαθέτει μία μεγάλη συλλογή ηλεκτρονικών πηγών (συνδρομές του Πανεπιστημίου και του HEAL-Link, και αξιόπιστες πηγές ανοικτής πρόσβασης), καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία και περιλαμβάνει e-books, περιοδικά πλήρους κειμένου και βιβλιογραφικές βάσεις

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές είναι δυνατή μέσα από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. με αναγνώριση της ΙΡ διεύθυνσης του υπολογιστή και χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, μέσω ασύρματου δικτύου και από το σπίτι. Πληροφορίες στη σελίδα «Πρόσβαση στις πηγές»

Προτεινόμενες Πηγές:

Cambridge Structural Database
Chemistry Central
ChemSpider
Elsevier (ScienceDirect)
ESpacenet
Journal Citation Reports® (Impact Factor)
Network Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
ProQuest Central
PubChem
Reaxys
Scopus
Springer e-Books
ToxicDocs
United States Patent and Trademark Office
Web of Science
Wiley Online Books Collection
Αλφαβητικός κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών (eJournal Portal-360 Link)
Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών (ΕΑΔΔ)
Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών -ΙΚΕΕ

Περισσότερες ηλεκτρονικές πηγές για όλα τα θεματικά πεδία που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο στον σύνδεσμο

ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ενεργοποιείται ως κάρτα βιβλιοθήκης στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος όπου ανήκει ο χρήστης. Η Β/Θ εκδίδει κάρτα εξωτερικού χρήστη μόνο σε όσους δεν έχουν δικαίωμα ακαδημαϊκής ταυτότητας, με καταβολή συνδρομής, το ποσό της οποίας εξαρτάται από τη διάρκεια και την ιδιότητα του χρήστη.

Δικαιολογητικά:

Ισχύς: η κάρτα βιβλιοθήκης ισχύει όσο ο κάτοχος είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με την υποχρέωση να την ανανεώνει. Η ανανέωση γίνεται με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας ή βεβαίωση από τη γραμματεία. Η διάρκεια της ανανέωσης εξαρτάται από την κατηγορία των χρηστών (βλέπε κανονισμό βιβλιοθήκης). Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει για 1 έτος.

Χρέωση: (για την κάρτα β/θ): καμία, είναι δωρεάν μόνο όμως για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με την κάρτα βιβλιοθήκης μπορείς να:

 • Δανειστείς βιβλία από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ
 • Ελέγχεις online τα βιβλία που έχεις δανειστεί (με χρήση ενός επιθυμητού ΡΙΝ που έχεις δηλώσει στη Β/Θ)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

Η κυκλοφορία του υλικού της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από τον ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Τον πλήρη κανονισμό θα τον βρείτε στη διεύθυνση https://www.lib.auth.gr/node/167/

Τα δικαιώματα δανεισμού διαμορφώνονται ανάλογα με την ιδιότητα του δανειζόμενου και το είδος του υλικού που επιθυμεί να δανειστεί. Ακολουθεί απόσπασμα του κανονισμού με τους όρους χρήσης.

4.2. Όροι του δανεισμού και ανανεώσεις

Ανάλογα με την ιδιότητά τους οι χρήστες μπορούν τα δανειστούν και να ανανεώσουν τα τεκμήρια ως εξής :

Ιδιότητα Μέλους Μέγιστος αριθμός

δανειζόμενων τεκμηρίων

Μέγιστη διάρκεια δανεισμού Μέγιστος αριθμός ανανεώσεων
Μέλη ΔΕΠ Είκοσι (20) Εξήντα (60) *
ημερολογιακές ημέρες
Δύο (2) φορές
Διδάσκοντες με σχέση εργασίας με το ΑΠΘ (π.χ. Π.Δ/407)

Μέλη ΕΕΔΙΠ

Μεταδιδάκτορες ΑΠΘ

Υποψήφιοι διδάκτορες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Δεκαπέντε (15) Τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες
Δύο (2) φορές
Προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές Erasmus

Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το ΑΠΘ

Έξι (6) τεκμήρια (4 από συλλογή πλήρους δανεισμού & 2 από συλλογή
δανεισμού περιορισμένης διάρκειας)
Δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
Δύο (2) φορές
Εξωτερικά μέλη ** Τρία (3) Δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
Μία (1) φορά

* Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση των μελών ΔΕΠ στα διδακτικά τους καθήκοντα, ορίζεται γι’ αυτά διευρυμένη περίοδος δανεισμού. Διευκρινίζεται όμως ότι με ευθύνη του αρμόδιου υπάλληλου της βιβλιοθήκης, αν ζητηθεί το τεκμήριο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μελών, το μέλος ΔΕΠ οφείλει να το επιστρέψει στη βιβλιοθήκη, ώστε να μπορέσει ο αιτών να το δανειστεί ως τεκμήριο της συλλογής πλήρους ή περιορισμένου δανεισμού ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου βιβλιοθηκονόμου.

** Κάρτα μπορούν να εκδώσουν και οι φοιτητές Erasmus για περιορισμένο χρονικό διάστημα με βάση τη διάρκεια παραμονής τους που αποδεικνύεται από το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο της Σχολή ή Τμήματος που φοιτούν με τα αντίστοιχα δικαιώματα των εξωτερικών μελών.

Πρόστιμα: ο δανειζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Για κάθε βιβλίο που δεν επιστρέφεται έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ/ανά ημέρα καθυστέρησης. Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφλησή του (αναλυτικά στον Κανονισμό λειτουργίας, άρθρο 4.3. Πρόστιμα). Τα έσοδα από τα πρόστιμα η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας τα δαπανεί για εξοπλισμό και εμπλουτισμό της συλλογής της.

Κράτηση υλικού: τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν την δυνατότητα να κάνουν κράτηση βιβλίου που είναι δανεισμένο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία κράτησης υλικού στο άρθρο 4.2. (παράγραφοι 4.2.3 και 4.2.4) του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ – ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Τα βιβλία προστατεύονται από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Πριν από την απομάκρυνσή τους από τη Β/θ πρέπει να ελέγχονται στο τμήμα δανεισμού.

Κανένα βιβλίο δεν βγαίνει από τη Β/θ αν δεν δανειστεί.

Ο δανεισμός διενεργείται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της Β/θ.

Κατά την είσοδο των αναγνωστών στη Β/θ, οφείλουν να κλειδώσουν τις τσάντες και τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ερμάρια που βρίσκονται στο χώρο της εισόδου.

Η χρήση τροφίμων, ποτών και το κάπνισμα δεν επιτρέπονται στους χώρους της Β/θ.

Οι αναγνώστες παρακαλούνται ιδιαίτερα να αποφεύγουν τη βάναυση χρησιμοποίηση των βιβλίων. Δεν τσακίζουμε τις σελίδες και δεν σημειώνουμε επάνω. Στα τραπέζια υπάρχουν σελιδοδείκτες και λευκές κάρτες για σημειώσεις.

Μετά τη χρήση του υλικού, ο αναγνώστης κλείνει και αφήνει τα βιβλία με τάξη είτε στην άκρη του τραπεζιού, είτε σε χώρο που του υποδεικνύει ο βιβλιοθηκονόμος. Ο αναγνώστης δεν τοποθετεί τα βιβλία που χρησιμοποίησε στα ράφια, αλλά ούτε τα εγκαταλείπει στο τραπέζι σαν άμορφη μάζα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 • 73 θέσεις για μελέτη.
 • 7 Η/Υ συνδεδεμένοι στο δίκτυο για το κοινό, μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση τους είναι η ύπαρξη ιδρυματικού λογαριασμού.
 • WiFi hotspot (ασύρματο δίκτυο με υποδομή eduroam).
 • 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, λειτουργούν με προπληρωμένες κάρτες τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να προμηθεύονται από την υποδοχή. Η αναπαραγωγή υλικού υπόκειται στους διεθνείς και ελληνικούς νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα.
 • 1 εκτυπωτής δικτύου (εκτυπώσεις με χρέωση).
 • Υπηρεσία δανεισμού, ανανέωσης, ανάκλησης και κράτησης υλικού.
 • Υπηρεσία διαδανεισμού (με χρέωση), προμήθεια άρθρων από βιβλιοθήκες ελληνικών ιδρυμάτων που δεν εντοπίστηκαν στην έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή του ΑΠΘ.
 • Υπηρεσίες «ΕΥΔΟΞΟΥ»
  • Σημείο Διανομής Συγγραμμάτων
  • Σημείο Επιστροφής Συγγραμμάτων
 • Εκπαίδευση στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και στη χρήση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών πηγών.
 • Εκπαίδευση σε online πρόγραμμα (Mendeley) για την οργάνωση και διαχείριση της προσωπικής βιβλιογραφίας. Επιτρέπει τη δημιουργία αυτόματων μορφοποιημένων βιβλιογραφικών παραπομπών.
 • Υπηρεσία πληροφόρησης, απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τη βιβλιογραφική έρευνα και πληροφοριακές ερωτήσεις, είτε προφορικά, είτε μέσω email & τηλεφώνου.

ΒΕΒAΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) που έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική τους διατριβή ή τις σπουδές τους αντίστοιχα, χάνουν το δικαίωμα χρήσης της κάρτας μέλους του Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΠΘ. Πριν την ορκωμοσία τους είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έγγραφη βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση προς τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ (δανεισμένο υλικό, πρόστιμα). Με τη χορήγηση της βεβαίωσης η Βιβλιοθήκη ακυρώνει την κάρτα μέλους και διαγράφει τον χρήστη από το αυτοματοποιημένο σύστημα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Προπτυχιακές εργασίες

Στο τέλος της εξεταστικής περιόδου και με την ολοκλήρωση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας τους, οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα έντυπο αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος δακτυλογραφημένο και περιμετρικά θερμοκολλημένο που να πληροί τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μέγεθος σελίδας Α4
 • Περιθώρια 2,5 εκ. περιμετρικά
 • Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 με διάστιχο 1,5
 • Πλήρη στοίχιση κειμένου
 • Ενιαία σελιδαρίθμηση με αραβικούς αριθμούς. Εκτός αρίθμησης το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τον «Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας» και την ακόλουθη δομή όπως εγκρίθηκε στη Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 707/04-11-2019, με υποχρεωτικά (Υ) και προαιρετικά (Π) πεδία:

 • Εξώφυλλο (Υ)
 • Σελίδα τίτλου (Υ) για το εξώφυλλο και την σελίδα τίτλου να ακολουθείτε το πρότυπο των πρώτων σελίδων «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ»
 • Σελίδα αφιέρωσης ή αποφθέγματος (Π)
 • Περίληψη ελληνική (Υ)
 • Περίληψη αγγλική (Υ)
 • Σελίδα ευχαριστιών (Π)
 • Πίνακας περιεχομένων (Υ)
 • Κατάλογος συντομογραφιών με σελίδες (Π)
 • Κατάλογος γραφημάτων με σελίδες (Π)
 • Κατάλογος εικόνων με σελίδες (Π)
 • Εισαγωγή / Θεωρητικό Μέρος (Υ)
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση / Review of Previous Work (Π)
 • Πειραματικό / Ερευνητικό Μέρος (Υ)
 • Αποτελέσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων (Υ)
 • Συμπεράσματα – Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα (Υ)
 • Βιβλιογραφία / Βιβλιογραφικές παραπομπές (Υ)
 • Παράρτημα (Π)
 • Κατάλογος εικόνων, γραφημάτων κλπ. Θα περιλαμβάνει όχι τις πρωτότυπες εικόνες κλπ. με τις άδειες χρήσης τους και αναφορά στον δημιουργό (είναι (Υ) μόνο για το ΙΚΕΕ)

Το «ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ» για τη συγγραφή των πτυχιακών εργασιών έχει ως στόχο να δώσει τις κατευθύνσεις, που θα πρέπει να ακολουθούν οι φοιτήτριες/τές, και περιέχει βασικούς κανόνες για τη δομή, συγγραφή και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονηθεί.

Για τους επιβλέποντες καθηγητές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών τους στον δικτυακό τόπο του ΙΚΕΕ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών του ΑΠΘ), θα πρέπει η κατάθεση της πτυχιακής στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος να γίνεται από τον φοιτητή εκτός από έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:

 • Ένας ψηφιακός δίσκος (dvd) σε θήκη με τυπωμένα τα στοιχεία του φοιτητή, ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 • Η κατάθεση θα συνοδεύεται με το «Έγγραφο Παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας» ενυπόγραφο από τον/την φοιτητή/τρια, στο οποίο θα αναφέρει ότι παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα δημοσίευσης της πτυχιακής στο ΙΚΕΕ.
Μεταπτυχιακές εργασίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με την ολοκλήρωση της διπλωματικής τους εργασίας οφείλουν να καταθέτουν στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έντυπο αντίτυπο της διπλωματικής τους εργασίας ακλουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον κανονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που παρακολούθησαν. Για την κατάθεση αυτή, παραλαμβάνουν από τη Βιβλιοθήκη μια Βεβαίωση που είναι απαραίτητη για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος οι οδηγίες για την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπάρχουν στους κανονισμούς των ΠΜΣ. Τα ανάτυπα πρέπει να είναι δεμένα με περιμετρική θερμοκόλληση και τυπωμένα σε μέγεθος Α4 και στις δύο όψεις. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι τυπωμένο σε σκληρό χαρτόνι χρώματος λευκού. Τα αρχικά φύλλα τυπωμένα σε μονή όψη θα πρέπει να ακολουθούν την τυποποίηση βλέπε το αρχείο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ & ΠΡΩΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ». Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Arial με μέγεθος γραμμάτων 11άρια και διάστιχο 1,5. Το μέγεθος σελίδας πρέπει να είναι Α4 με περιθώριο περιμετρικά περίπου 2,5 cm.

Η διπλωματική θα πρέπει να φέρει πρωτότυπες υπογραφές της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και πριν την εκτύπωσή της θα γίνεται έλεγχος από τη Βιβλιοθήκη.

Υποχρεωτική είναι και η κατάθεση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αναλυτικές οδηγίες στον ιστότοπο «Υποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών»

Διδακτορικές διατριβές

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα έντυπο αντίτυπο της διατριβής τους. Παράλληλα η Βιβλιοθήκη του Τμήματος θα τους χορηγήσει Βεβαίωση που θα αναφέρει ότι δεν έχουν καμία εκκρεμότητα με τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. (δηλαδή επιστροφή βιβλίων και εξόφληση προστίμων). Βλέπε απόσπασμα κανονισμού με οδηγίες για την έντυπη μορφή της διδακτορικής διατριβής.

Επίσης η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία της ορκωμοσίας. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Yποβολή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών: Διδακτορικές διατριβές»

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ COVID-19
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης

Μέτρα COVID19

*********************************************

Γιατί πρέπει να φοράμε μάσκα

*********************************************

Σωστή χρήση μάσκας

*********************************************

Πόσο επιβιώνει ο ιός SARS-CoV-2 στις επιφάνειες;

*********************************************

Πώς να εντοπίζετε ψεύτικες ειδήσεις για COVID-19;