Μπίκα Βασιλική

Μπίκα Βασιλική

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Βιβλιοθήκη
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη