Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι φοιτητές με τα κάτωθι ΑΕΜ να παρευρίσκονται την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 στις 9.30 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ για την ορκωμοσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Υποψήφιοι διδάκτορες για αναγόρευση με ΑΕΜ:

727, 916, 923

Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές για ορκωμοσία με ΑΕΜ:

9060, 8739, 8880, 8905, 9087, 8906, 8909, 9089, 8790, 8916, 8799, 8901, 8694, 8928, 8929, 8752, 8483, 8767, 8492, 8866, 8801, 8888, 9083, 8500, 8163, 8250, 8949, 8792, 8900, 8952, 8953, 8954, 8713, 8721, 8861, 8777, 8509, 8510, 8512, 8967, 8972, 8975, 8665, 8667, 8688, 8791, 8979, 8852, 8882, 8897, 8984, 8988, 8202, 8639, 8869, 8545, 8994, 8769, 8996, 8998, 9004, 8885, 9010, 9015, 9016, 9022, 8373, 9064, 9028, 8580, 9033, 8894, 9096, 9042, 8603, 9056, 8787