Κοινοποιείται πόρισμα-ψήφισμα της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ. 274/25-1-2019 για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων στις τελετές ορκωμοσίας των Τμημάτων της ΣΘΕ.

ΠΟΡΙΣΜΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα με διεθνείς συνεργασίες και υψηλές επιδόσεις. Ταυτόχρονα επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο ενός οικολογικού και φιλικού προς την κοινωνία Πανεπιστημίου, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Το ρυπαρό τοπίο με πλαστικά και άλλα διάσπαρτα υλικά στις αίθουσες τελετών και στους προαύλιους χώρους του Πανεπιστημίου, τα νέφη διαφόρων αερίων, η ηχορύπανση από συστήματα ήχου και από τη ρίψη φωτοβολίδων κρότου λάμψης, που πια συνοδεύουν πολλές από τις τελετές ορκωμοσίας, δεν είναι εικόνα πανεπιστημίου με κύρος ούτε πανεπιστημιακής κοινότητας που σέβεται το έργο της. Δεν είναι ούτε εικόνα πανεπιστημίου που έχει ως κορυφαία επιλογή την έμπρακτη μέριμνα για το περιβάλλον.

Καλούμε όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στις τελετές ορκωμοσίας των αποφοίτων καθώς και το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας να ενεργήσουν έτσι ώστε να πάψουν τέτοιες δραστηριότητες και συμπεριφορές που υποβιβάζουν όχι μόνο το πανεπιστήμιο και την ποιότητα των ακαδημαϊκών διαδικασιών του αλλά και την ποιότητα τόσο του ανθρωπογενούς όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Καθηγητής