Ψήφισμα για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων κατά την τελετή ορκωμοσίας

Κοινοποιείται πόρισμα-ψήφισμα της Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. αριθμ. 274/25-1-2019 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ψήφισμα για τη χρήση πλαστικών και άλλων στερεών αποβλήτων-ρύπων κατά την τελετή ορκωμοσίας.