Παλαιότεροι σπουδών 2020-2021

Οδηγός Σπουδών 2019-20 Οδηγός Σπουδών 2018-19 Οδηγός Σπουδών 2017-18
Study Guide 2019-2020 Study Guide 2018-19

Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος

Δομή και οργάνωση σπουδών

Πρόγραμμα βασικού κύκλου σπουδών (1ο – 6ο εξάμηνο)

Μαθήματα επιλογής βασικού κύκλου

Ημι-υποχρεωτικά μαθήματα (5ο & 6ο εξάμηνο)

Συνοπτική περιγραφή των κατευθύνσεων σπουδών

Πρόγραμμα κατευθύνσεων σπουδών

Κανονισμοί και διαδικασίες

Διαδικασία ένταξης φοιτητριών/τών σε κατεύθυνση σπουδών

Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα

Διαδικασία ορισμού θέματος/επιβλέποντος πτυχιακής εργασίας φοιτήτριας/τή

Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Προδιαγραφές καταχώρησης πτυχιακών εργασιών στο ΙΚΕΕ

Αριθμός και διάρκεια εξεταστικών περιόδων

Κανόνες εξέτασης των προπτυχιακών φοιτητριών/τών στα μαθήματα

Πληροφορίες για τη σίτιση των φοιτητών

Πληροφορίες για τη στέγαση των φοιτητών

Οδηγίες για τις εγγραφές

Οδηγός Επιβίωσης