Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 20.09.2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. ΜΕ.Δ.Μ.Ο.Δ.Ε. Ακαδ. Έτους 2019-2020 – Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων