ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Mελέτη και τεχνική φυσικών διεργασιών (εκχύλιση, έκπλυση, απορρόφηση αερίων, ξήρανση, κρυστάλλωση, κατακάθιση - πάχυνση, διήθηση, ρόφηση, ελάττωση μεγέθους στερεών, εμπλουτισμοί, απόσταξη, κροκίδωση, αντλίες, ανάμειξη ρευστών, πύργος ψύξης). Φροντιστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές. Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις φυσικών διεργασιών: ξήρανση, επίπλευση, διήθηση, κατάτμηση-κοσκίνιση.

Βιβλιογραφία