Πελέκα Ευφροσύνη

Πελέκα Ευφροσύνη

ΕΔΙΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
  • Πράσινη χημεία, εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας
  • Διεργασίες μεμβρανών
  • Υλικά με περιβαλλοντικές εφαρμογές

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ