Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ > Πανταζάκη Αναστασία
   
 
 
 Πανταζάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Βιοχημείας
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310997838
natasa@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ο καθαρισμός και μελέτη νουκλεολυτικών και άλλων ενζύμων από διάφορους ιστούς και βακτήρια.
  • Η μελέτη της βιολογικής δραστικότητας διαφόρων νεοσυντιθέμενων ανόργανων συμπλόκων και νανοσωματιδίων και της αλληλεπίδρασής τους  με νουκλεϊνικά οξέα (DNA και RNA), φαρμάκων (κυρίως αντικαρκινικών) πχ. αντιμικροβιακή δράση, κυτταροτοξικότητα, αλληλεπίδραση με DNA για πιθανή πρόκληση βλαβών του, μελέτη πρόσκλησης οξειδωτικού στρες κλπ. με σκοπό ενδεχόμενη χρήση.
  • Η μελέτη ενζυμικών και DNA βιοαισθητήρων
  • Η παραγωγή βιοαποικοδομήσιμων βιοπολυμερών όπως τα πολυυδρόξυαλκανοϊκά η άλλους βακτηριακούς μεταβολίτες διερευνώντας τον φυσιολογικό ρόλο της βιοσύνθεσής τους, η ρύθμηση της παραγωγής τους καθώς και την επίδρασή τους σε ευκαρυωτικά κύτταρα.
  • Η μελέτη της βιολογικής δραστικότητας διαφόρων τύπων νανοσωματιδίων και η προσέγγιση του μηχανισμού δράσης τους σε βιολογικά συστήματα.
  • Η μελέτη της βιολογικής δραστικότητας αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας πχ. κυτταροτοξικότητα, βλάβες στο DNA, προσέγγηση των πιθανών μηχανισμών δράσης.
  • Η μελέτη ενζυμικού αποχρωματισμού περιβαλλοντικών ρύπων πχ. Μελανοιδίνη, χρωστικές.
  • Η  μελέτη μηχανισμών οξειδωτικού στρες και άλλων φλεγμονωδών παραγόντων που συμβάλλουν στη νόσο Αλζχάιμερ.  
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. Tsolaki M.N., Koutsouraki E., Katsipis G.K., Myserlis P.Gr., Chatzithoma M.A. and Pantazaki A.A. 
" Alternative Anti-Infective/Anti-Inflammatory Therapeutic Options for Fighting Alzheimer’s Disease. ", Bentham eBooks series “Frontiers in Anti-Infective Drug Discovery”, Bentham Science Publishers. Review., 6 (ch, 3-161, (2017)
2. Tsitouroudi F., Karatza A., Karoulias S., Pantazaki A., Andriotis E.G. and Choli-Papadopoulou T. 
"“In cell” biotinylation and immobilization of BMP2 (Bone Morphogenetic Protein 2) on polymeric surfaces. ", Biochemical Engineering Journal, 123, 1-12, (2017)
3. Giannousi K., Pantazaki A. and Dendrinou-Samara C.  
"Copper based nanoparticles as Antimicrobials. ", Multi Volume SET (I-V) Therapeutic Nanostructures in Medicine, Editor: A.M. Grumezescu (published by Elsevier) Subject: Nanostructures for Antimicrobial Therapy, ch. 2, 515-529, (2017)
4. Andreadou E., Pantazaki A.*, Daniilidou M., Tsolaki M.  
"Rhamnolipids (RLs) - microbial virulence factors - in Alzheimer's disease.", J Alzheimers Dis , 59, 209–222, (2017)
5. E. Andreadou, A. Moschopoulou, O. Simou, T. Lialiaris, A. Pantazaki  
"T. thermophilus Rhamnolipids Induce Cytogenetic Damage on Human Lymphocytes and Bind DNA in vitro.", British Biotechnology Journal , 10(3), 1-12, (2016)
6. R. P. Georgiou, E. P. Tsiakiri, N. K. Lazaridis, A.A. Pantazaki  
" Decolorization of melanoidins from simulated and industrial molasses effluents by immobilized laccase", Journal of Environmental Chemical Engineering, 4, 1322–1331, (2016)
7. Velali E. , Papachristou E., Pantazaki A., Choli-Papadopoulou T., Argyrou N., Tsourouktsoglou T., Lialiaris S., Constantinidis A., Lykidis D. , Lialiaris T. S., Besis A., Voutsa D. , Samara C. 
"Cytotoxicity and genotoxicity induced in vitro by solvent-extractable organic matter of size-segregated urban particulate matter.", Environmental Pollution , 218, 1350-1362, (2016)
8. Giannousi K, Hatzivassiliou E, Mourdikoudis S, Vourlias G, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C 
"Synthesis and biological evaluation of PEGylated CuO nanoparticles.", J Inorg Biochem. , 164, 82-90, (2016)
9. Dendrinou-Samara, C.; Giannousi, K.; Menelaou M.; Arvanitidis, I.; Angelakeris, M.; Pantazaki, A.  
"Hetero-nanocomposites of magnetic and antifungal nanoparticles as a platform for magnetomechanical stress induction in Saccharomyces cerevisiae", J. Mater. Chem. B, 3, 5341-5351, (2015)
10. Varna, D., Hatzidimitriou, A.G., Velali, E, Pantazaki, A.A., Aslanidis, P.  
"Structural diversity in dinuclear copper(I) halide complexes of 2,4-dithiouracil: Synthesis, crystal structures, induction of DNA damage and oxidative stress mediated by ROS", Polyhedron, 88, 40–47, (2015)
11. Aslanidis P, Hatzidimitriou AG, Andreadou EG, Pantazaki AA, Voulgarakis N.  
"Silver(I) complexes of N-methylbenzothiazole-2-thione: synthesis, structures and antibacterial activity", Mater Sci Eng C Mater Biol Appl, 50, 187-193, (2015)
12. P.A. Papanikolaou, A.G. Papadopoulos, E.G. Andreadou, A.Hatzidimitriou, P.J. Cox, A.A. Pantazaki, P. Aslanidis  
"The structural and electronic impact on the photophysical and biological properties of a series of CuI and AgI complexes with triphenylphosphine and pyrimidine-type thiones. ", New J. Chem., 39, 4830-4844, (2015)
13. E. Velali, E. Papachristou, A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, S. Planou, A. Kouras, E. Manoli, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara  
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition. ", Environmental Pollution. , 208 , 774-786, (2015)
14. Koukourikou M., Zioziou E., Pantazaki A., Nikolaou N.& Kyriakidi D.  
"Effects of gibberellic acid and putrescine on 'Thompson seedless' grapes. ", American International Journal of Biology, 3, 19-29 , (2015)
15. Simou, O.M., Pantazaki, A.A.*  
"Evidence for lytic transglycosylase and β-N-acetylglucosaminidase activities located at the polyhydroxyalkanoates (PHAs) granules of Thermus thermophilus HB8. ", Applied Microbiology and Biotechnology , 3, 1-17, (2014)
16. Giannousi K, Lafazanis K, Arvanitidis J, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C.  
"Hydrothermal synthesis of copper based nanoparticles: Antimicrobial screening and interaction with DNA", J Inorg Biochem, 133C, 24-32, (2014)
17. Evangelinou O., Hatzidimitriou A.G., Velali A., Pantazaki A.A., Voulgarakis N., Aslanidis P 
"Mixed-ligand copper(I) halide complexes bearing 4,5-bis(diphenylphosphano)-9,9-dimethyl-xanthene and N-methylbenzothiazole-2-thione: Synthesis, structures, luminescence and antibacterial activity mediated by DNA and membrane damage", Polyhedron , 72, 122–129, (2014)
18. Papazoglou, I., Papadopoulos, A.G., Skoulika, S., Lafazanis, Kd, Geromichalos, G.D., Pantazaki, A.A., Aslanidis, P.  
"Metal-assisted desulfurization of 2-thioorotic acid: Structure, theoretical (DFT) investigations, in vitro antibacterial and cytotoxic activity and DNA degradation ability of a copper(II) complex containing in situ formed bis(4-carboxylato-6-oxo-pyrimidine-2-yl)sulfide. ", Polyhedron , 78, 18-23, (2014)
19. Protogeraki C, Andreadou EG, Perdih F, Turel I, Pantazaki AA, Psomas G.  
"Cobalt(II) complexes with the antimicrobial drug enrofloxacin: Structure, antimicrobial activity, DNA- and albumin-binding. ", Eur J Med Chem, 86, 189-201, (2014)
20. Giannousi K, Sarafidis G, Mourdikoudis S, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C.  
"Selective Synthesis of Cu2O and Cu/Cu2O NPs: Antifungal Activity to Yeast Saccharomyces cerevisiae and DNA Interaction", Inorg Chem, 53, 9657-9666, (2014)
21. 5. Tsiaggali, M.A., Andreadou, E.G., Hatzidimitriou, A.G., Pantazaki, A.A., Aslanidis, P. 
"Copper(I) halide complexes of N-methylbenzothiazole-2-thione: Synthesis, structure, luminescence, antibacterial activity and interaction with DNA. ", J. Inorg. Biochem. , 121, 121-128, (2013)
22. 4. Zampakou, M., Akrivou, M., Andreadou, E.G., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Pantazaki, A.A., Psomas, G. 
"Structure, antimicrobial activity, DNA- and albumin-binding of manganese(II) complexes with the quinolone antimicrobial agents oxolinic acid and enrofloxacin. ", J. Inorg. Biochem., 121, 88-99, (2013)
23. 3. Tarushi, A., Lafazanis, K., Kljun, J., Turel, I., Pantazaki, A.A., Psomas, G., Kessissoglou, D.P. 
"First- and second-generation quinolone antibacterial drugs interacting with zinc(II): Structure and biological perspectives.", J. Inorg. Biochem., 121, 53-65, (2013)
24. Tarushi, A., Kljun, J., Turel, I., Pantazaki, A.A., Psomas, G., Kessissoglou, D.P.  
"Zinc(ii) complexes with the quinolone antibacterial drug flumequine: Structure, DNA- and albumin-binding. ", New Journal of Chemistry, 37, 342-355, (2013)
25. Giagkas D.C., Choli-Papadopoulou T. and Pantazaki A.A.  
"Development of an Antibody for Detection of Rhamnolipids Characterized as a Major Bacterial Virulence Factor.", Antibodies, 2, 501-516, (2013)
26. Papaneophytou C. P., Papi R.M., Pantazaki A.A., and Kyriakidis D.A.* 
"Flagellin gene (fliC) of Thermus thermophilus HB8: Characterization of its product and involvement to flagella assembly and microbial motility", Appl. Microbiol. Biotechn. , 94,  1265-1277, (2012)
27. Pantazaki A. A.*, Choli-Papadopoulou T.  
"On the Thermus thermophilus HB8 potential pathogenicity triggered from rhamnolipids secretion. Morphological alterations and cytotoxicity induced on fibroblastic cell line.", Amino Acids , 42, 1913-1926, (2012)
28. Papaneophytou C.P., Velali E.E., Pantazaki A.A.*  
"Purification and characterization of an extracellular medium-chain length polyhydroxyalkanoate depolymerase from Thermus thermophilus HB8.", Polymer Degradation and Stability, 96 , 670-678, (2011)
29. Pantazaki A.A.*, Papaneophytou C.P., Lambropoulou D.A.  
"Simultaneous polyhydroxyalkanoates and rhamnolipids production by Thermus thermophilus HB8 ", AMB Express , 1, 17, (2011)
30. Papaneophytou C. P., Pantazaki A.A.*  
"A novel affinity chromatographic material for the purification of extracellular polyhydroxybutyrate depolymerases. ", Journal of Polymers and the Environment, 19 , 876-886 , (2011)
31. Mpountoukas P., Pantazaki A.A.*, Kostareli E., Christodoulou P., Kareli D., Pouliliou S., Mourelatos C., Lialiaris T.S. 
" Cytogenetic evaluation and DNA interaction studies of the food colorants amaranth, erythrosine and tartrazine. ", Food and Chemical Toxicology, 48, 2934-2944, (2010)
32. Guerrouache M., Pantazaki A., Millot M.-C., and Carbonnier B. 
" Zwitterionic polymeric monoliths for HILIC/RP mixed mode for CEC separation applications. ", J of Separation Science , 33(6-, 787-92, (2010)
33. Afrati T., A.A. Pantazaki, Dendrinou-Samara C., Catherine Raptopoulou, A.Terzis, Kessissoglou D.P. 
" Copper inverse-9-Metallacrown-3 compounds interacting with DNA. ", Dalton Trans.,, 39, 765–775, (2010)
34. Pantazaki A. A.*, Dimopoulou M. I., Simou O.M., Pritsa A. A. 
"Sunflower seed oil and oleic acid utilization for the production of rhamnolipids by Thermus thermophilus HB8", Appl. Microbiol. and Biotechnol., 88, 939-51, (2010)
35. Papaneophytou, C.P., Pantazaki, A. A., Kyriakidis, D.A. 
" An extracellular polyhydroxybutyrate depolymerase in Thermus thermophilus HB8 ", Appl. Microbiol. and Biotechnol. , 83(4), 659-68, (2009)
36. Pantazakι A. A., Papaneophytou C.P., Pritsa A.G., Liakopoulou-Kyriakides M., Kyriakidis D.A. 
"Production of polyhydroxyalkanoates from whey by Thermus thermophilus HB8 ", Process Biochemistry , 44, 847–853, (2009)
37. Pantazaki A.A.*, Tsolkas G.P. and Kyriakidis D.A. 
" A DING phosphatase in Thermus thermophilus. ", Amino acid , 34, 437-448, (2008)
38. Dimitrakopoulou A., Dendrinou-Samara C., Pantazaki A.A., Alexiou M., Nordlander E., Kessissoglou D. P. 
" Synthesis, structure and interactions with DNA of novel tetranuclear, [Mn4(II/II/II/IV)] mixed-valence complexes ", J. Inorg. Biochem., 102, 618-628, (2008)
39. Chaviara AT, Kioseoglou EE, Pantazaki AA,Tsipis AC, Karipidis PA, Kyriakidis DA., Bolos CA.  
"DNA interaction studies and evaluation of biological activity of homo- and hetero-trihalide mononuclear Cu(II) Schiff base complexes. Quantitative structure-activity relationships. ", J Inorg Biochem. , 102(9, 1749-64., (2008)
40. Katsoulakou, E., Tiliakos, M., Papaefstathiou, G., Terzis, A., Raptopoulou, C., Geromichalos, G., Papazisis, K., Papi, R., Pantazaki, A.A., Kyriakidis, D., Cordopatis, P., Manessi-Zoupa, E. 
" Diorganotin(IV) complexes of dipeptides containing the α-aminoisobutyryl residue (Aib): Preparation, structural characterization, antibacterial and antiproliferative activities of [(n-Bu)2Sn(H-1L)] (LH = H-Aib-L-Leu-OH, H-Aib-L-Ala-OH)",  J Inorg Biochem. , 102, 1397-1405, (2008)
41. A. Dimitrakopoulou, C. Dendrinou-Samara,A.A. Pantazaki, C. Raptopoulou, A.Terzis, E. Samaras, and D.P. Kessissoglou  
"Interaction of Fe(III) with herbicide-carboxylato ligands. Di-, tri- and tetra-nuclear compounds. Structure, magnetism and DNA interaction. : ", Inorganica Chimica Acta , 360, 546-556 , (2007)
42. Lialiaris T.S., Pantazaki A.A., Papachristou F.E., Lyratzopoulos E., Natsis K., and Kortsaris A.H.  
" The mutagenic potential of vitamin C on human lymphocytes and native nucleic acids. ", J of Biolog. Research , 8, 189-197, (2007)
43. Ioannou A.K.,Pantazaki A.A., Girousi S.Th., Voulgaropoulos A.N., Millot M.C. and Vidal-Madjar C.  
" DNA biosensors based on carbon paste electrodes modified by polymer multilayers. ", Electroanalysis, 18 (5, 456-464, (2006)
44. M.C. Theodorou, C.A. Panagiotidis, C. Panagiotides, A.A. Pantazaki and D.A. Kyriakidis  
"Regulation of poly-(R)-3-hydroxybutyrate biosynthesis by AtoS-AtoC signal transduction system in Escherichia coli. ",  BBA , 1760 , 896-906, (2006)
45. Pantazaki A.A., Ioannou A.K. and Kyriakidis D.A.  
" Α thermostable β-keto-thiolase of polyhydroxyalkanoates (PHAs) in Thermus thermophilus: Purification and biochemical properties ", Molec. Cellul. Biochem., 269, 27-36, (2005)
46. Chaviara AT, Cox PJ, Repana KH,Pantazaki AA,Papazisis KT, Kortsaris AH,Kyriakidis DA, Nikolov GS,Bolos CA  
"The unexpected formation of biologically active Cu(II) Schiff mono-base complexes with 2-thiophene-carboxaldehyde and dipropylenetriamine: crystal and molecular structure of CudptaSCl2 ", J. Inorg. Biochem., 99, 467-76 , (2005)
47. Vidal-Madjar C, Canada-Canada F, Jaulmes A, Taverna M 
"Numerical simulation of the chromatographic process for direct ligand-macromolecule binding studies", J Chromatogr A , 1087(, 95, (2005)
48. Ε.Ε. Lioliou, A.A. Pantazaki and D.A. Kyriakidis 
"Thermus thermophilus genome analysis: benefits and implications", Microbial Cell Factories, 3, 5, (2004)
49. Vidal-Madjar C., Cañada-Cañada F., Gherghi I., Jaulmes A., Pantazaki A., Taverna M. 
" Direct zonal HPLC method for the kinetic study of actinomycin-DNA binding. : ", J. Chromatog. A, 1042, 15-22, (2004)
50. Pantazaki A. A., Tambaka M. G., Langlois V., Guerin P. and Kyriakidis D. 
"Polyhydroxyalkanoate (PHA) biosynthesis in Thermus thermophilus: Purification and biochemical properties of PHA synthase", Mol and Cel Biochem, 254, 173, (2003)
51. Gherghi Ch., Girousi S. T., Pantazaki A. A., Tzimou-Tsitouridou R. and Voulgaropoulos A. N. 
"Electrochemical DNA-biosensors applicable for the study of interactions between DNA and DNA intercalators", International Journal of Environmental Anal. Chem, 16, 693, (2003)
52. Alexiou M., Tsivikas I., Dendrinou-Samara C., Pantazaki A. A., Trikalitis P., Lalioti N., Kyriakidis D. A. and Kessissoglou D. P. 
"High nuclearity nickel compounds with three, four or five metal atoms showing antibacterial activity", J. of Inorganic Biochemistry, 93, 256, (2003)
53. Kovala-Demertzi D., Demertzis M. A., Filiou E., Pantazaki A. A., Miller J. R., Zheng Y.and Kyriakidis D. A. 
"Platinum (II) and palladium (II) complexes with 2-acetylpyridine-4N-ethylthiosemicarbazone able to overcome the cis-platin resistance. Structure, antibacterial activity and DNA strand breakage", Biometals, 16, 411, (2003)
54. Millot M.-C, Debranche T., Pantazaki A., Gherghi I., Sebille B., Vidal-Madjar C. 
"Ion-exchange chromatographic supports obtained by formation of polyelectrolyte multi-layers for the separation of proteins ", Chromatographia, 58, 365-373, (2003)
55. Tsivikas I., Alexiou M., Pantazaki A.A., Dendrinou-Samara C., Kyriakidis D. A., Kessissoglou D.P. 
" The effect of fused 12-membered nickel metallacrowns on DNA and their antibacterial activity, , : ", Bioinorganic Chemistry and Applications, 1, 85-97, (2003)
56. Pantazaki A. A., Pritsa A. A. and Kyriakidis D. A. 
"Biotechnologically relevant enzymes from Thermus thermophilus", Appl. Microbiol. Biotechnol., 58, 1, (2002)
57. Pachatouridis Ch., Iakovidou Z., Myoglou E., Mourelatos D., Pantazaki A. A., Papageorgiou V.P., Kotsis A. and Liakopoulou-Kyriakides M. 
" Synthesis and cytogenetic effects of aminoquinone derivatives with a di- and a tripeptide ", Anti-Cancer Drugs, 13, 1-7, (2002)
58. Jaulmes A., Vidal-Madjar C. and Pantazaki A.A.  
"Adsorption kinetics of human serum albumin on various types of chromatographic support. ", Chromatographia, 53, S-417-423, (2001)
59. Girousi S.T., Apostolidou C.D., Pantazaki A.A., and Voulgaropoulos A.N.  
"Mitochondria-based amperometric biosensor for the determination of succinic acid. ", Analytical Letters, 34 (7, 1079-1086, (2001)
60. Girousi S.T., Pantazaki A.A., and Voulgaropoulos A.N.  
"Mitochondria-based amperometric biosensor for the determination of L-glutamic acid. ", Electroanalysis, 13 (3, 1-3 , (2000)
61. Loos-Neskovic C., Vidal-Madjar Cl., Jimenez B., Pantazaki A., Tamburini A., Fedoroff M. and Persidou E. 
"A copper hexacyanoferrate/polymer/silica composite as selective sorbent for the decontamination of radioactive caesium. ", Radiochim. Acta, 85, 143-148, (1999)
62. Theodorou A., Demertzis M.A., Kovala-Demertzi D., Lioliou E.E., Pantazaki A.A. and Kyriakidis D.A. 
" Copper (II) complexes of diclofenac: Spectroscopic studies and DNA strand breakage ", Biometals, 12, 167-172 , (1999)
63. Pantazaki Α.A. and Lialiaris Th. 
" A combined biochemical and cytogenetic study of thioridazine-induced damage to nucleic acids. ", Mutagenesis, 14(2), 243-248, (1999)
64. Pantazaki A.A., Anagnostopoulos C.G., Lioliou E.E. and Kyriakidis D.A. 
" Characterization of ornithine decarboxylase and regulation by its antizyme in “Thermus thermophilus", Molec. Cellul. Biochem., 195:,  55-64, (1999)
65. Liakopoulou-Kyriakides Μ., Tsoleridis C.A., Pantazaki A.A. and Metaxas A.  
"Nucleotidyl-tyrosine and nucleotidyl-peptides containing tyrosine hydrolysis by various enzymes, separation and characterization by HPLC ", Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes, International Edition, 13:, 43-48, (1999)
66. Pantazaki A.A., Taverna M. and Vidal-Madjar Cl.  
"Recent advances in the capillary electrophoresis of recombinant glycoproteins”", Analytica Chimica Acta (Ιnvited review), 383:, 137-156 , (1999)
67. Raptopoulou C.P., Paschalidou S., Pantazaki A.A., Terzis A., Perlepes S.P., Lialiaris Th., Bakalbassis E.G., Mrozinski J. and Kyriakidis D.A. 
" Bis(acetato)bis(1-methyl-4,5- diphenyli-midazole)copper(II): Preparation, chara-cterization, crystal structure, DNA strand breakage and cytogenetic effect", J. of Inorg. Biochemistry, 71:, 15-27, (1998)
68. Pantazaki Α.Α., Karageorgas Α., Liakopoulou-Kyriakides Μ. and Kyriakidis D.Α.  
"A hyper-alkaline and thermostable phosphatase in Thermus thermophilus ", Applied Biochemistry and Biotechnology, 75:, 249-259, (1998)
69. Pantazaki A.A., Baron M. -H., Renault M. and Vidal-Madjar Cl.  
"Characterization of human serum albumin irreversibly adsorbed on anion-exchange chromatographic support ", J. of Colloid Interface Science, 207: , 324-331 , (1998)
70. Pantazaki A.A., Liakopoulou-Kyriakides Μ. and Kyriakidis D.A.  
"Ornithine decarboxylase in Thermus thermophilus: An RNA-associated enzyme ", Amino Acids, 13:, 299-309, (1997)
71. Yupsanis, T., Eleftheriou, Ph., Pantazaki, A.A. and Georgatsos, J.G.  
"Multiplicity of metal-independent protein phosphatases of germinated alfalfa seeds. ", J. Plant Physiol., 141: , 257- 262 , (1993)
72. Lialiaris, Th., Pantazaki, A.Α., Sivridis, E., and Mourelatos, D. 
" Chlorpromazine-induced damage on nucleic acids; a combined cytogenetic and biochemical study. ", Mutation Research, 265: , 155-163, (1992)
73. Pantazaki, A.A. and Georgatsos, J.G.  
"A guanyloribonuclease of mouse liver cytosol ", Eur. J. Biochem., 192:, 115-117, (1990)
74. Kouretas, D., Antonoglou, O. and Pantazaki, A.A.  
" Specificity of ribonucleases in the serum of healthy individuals and hepatoma patients ", Clin. Chem. Enzym. Comm., 3:, 19-26, (1990)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα (Γαλλία-Ελλάδας (2003-2005):Μικροσυστοιχίες πολυμερών για ακινητοποίηση ενζύμων και DNA. Εφαρμογή σε βιοαισθητήρες και μικροκυκλώματα DNA. Επ. Υπ.Α. Πανταζάκη
Υπουργείο Ανάπτυξης, ΓΓEΤ
2. "Ολοκληρωμένη επεξεργασία αποβλήτων υψηλής περιεκτικότητας σε μελάσα για την ανάκτηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και μείωση του ρυπαντικού φορτίου" Πρόγραμμα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ" Πρόγραμμα (MOL-TREAT) 2013-2015
Συνχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικού προγράμματος ΕΠΑΝ-ΙΙ (OPC-II)/ESPA (NSRF). Επ. Υπεύθυνος: καθ. Ν. Λαζαρίδης
2,5 χρόνια
3. Πυθαγόρας ΙΙ.Συμβολή του συστήματος μετάδοσης σήματος δύο συστατικών ΑτοS-ΑτοC/Αz σε βακτηριακούς μηχανισμούς (βιοσύνθεση μεταβολιτών, παθογένεση, αντίσταση σε αντιβιοτικά (Επ. Υπεύθυνος: Δ. Κυριακίδης)
ΥΠΕΠΘ
4. Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα (Γαλλία-Ελλάδας (2006-2008):Αξιοποίηση καινούριων βιοπολυμερών που παράγονται με βιοτεχνολογικό τρόπο με εφαρμογές στον τομέα των μικροαναλύσεων. Eπ.Υπ. A.A. Πανταζάκη
ΓΓΕΤ
2 έτη
5. Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο «ΒIOPRODUCTION» με τίτλο έργου: «Sustainable Microbial and Βiocatalytic Production of Advanced Functional Materials» Επ. Υπ. καθ. Δ.Κυριακίδης. Συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, Συντονιστής καθ. Κ Κυπαρισσίδης
EC
4 years
6. Ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του «Human Capital Mobility Network» με τίτλο «Εύρεση χρωματογραφικού υλικού για τον καθαρισμό ραδιενεργών αποβλήτων από ραδιενεργό καίσιο» Επ.Υπευθ. Loosneskovic C., Vidal-Madjar Cl. 1996-1998
EC
7. ΘΑΛΗΣ "Μελέτη της βιοδραστικότητας των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος, τη μορφολογία και τη χημική τους σύσταση"Επ. Υπεύθ. Bιοχημείας: Α.Πανταζάκη. Συντονίστρια Κ. Σαμαρά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3 έτη
 
 Συνεργασίες
1. CNRS, Εργαστήριο Έρευνας Πολυμερών, Παν/μιο Παρίσι XII,
Γαλλία
2. Εργαστήριο Φασματοχημείας ΙR και Raman, Παν/μιο Παρίσι VI,
Γαλλία
3. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Νότιου Παρισιού, Φαρμακευτική Σχολή, Chatenay-Malabry
Γαλλία
4. Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αλεξανδρούπολης
Ελλάδα
 
 Εκδόσεις
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ασκηση 4η
Ι.Γεωργάτσος, Δ.Κυριακίδης, Θ.Χολή-Παπαδοπούλου, Θ. Γιαννακούρος, Ε. Νικολακακι, Α. Πανταζάκη, Κ.Κοτίνης, Α. Καράγιωργας, Σ. Ασβεστά., Σελ. 67-76 (2005)
2. Νανοσωματίδια με βάση χαλκό ως αντιμικροβιακά. Πολύτομο βιβλίο (I-V) Θεραπευτικές Νανοδομές στην Ιατρική
Γιαννούση Κ., Πανταζάκη Α., και Κ. Δενδρινού-Σαμαρά, Σελ. 515-529 (2016)
3. Εναλλακτικές αντι-μολυσματικές / αντιφλεγμονώδεις θεραπευτικές επιλογές για την καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer.Bentham eBooks series “Frontiers in Anti-Infective Drug Discovery”.Bentham Science Publishers.
Τσολάκη Μ.Ν., Κουτσουράκη Ε., Κατσίπης Γ., Μυσερλής Π., Χατζηθωμά Μ.Α. και Πανταζάκη Α.Α., Σελ. 1-153 (2016)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki