Το EChemTest® αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Χημείας ως ένα σύνολο ψηφιακών ασκήσεων που στοχεύει στην αποτίμηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα χημείας.

Έχει ευρύτατη χρήση στον χώρο της επίσημης και άτυπης χημικής εκπαίδευσης, στην Ευρώπη και εκτός των συνόρων της.

Με το EChemTest®

  • Ο χημικός στην αγορά εργασίας επικουρείται στην προσπάθεια να ενημερώσει τις γνώσεις του.
  • Ο φοιτητής αξιολογεί την κατάρτισή του σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και αποτιμά την ικανότητα του να αντιλαμβάνεται χημικές έννοιες σε ξένη γλώσσα.
  • Ο φοιτητής ERASMUS αποκτά μία χρήσιμη πιστοποίηση της δυνατότητάς του να επικοινωνεί στην γλώσσα του τόπου υποδοχής σε θέματα χημείας.

Οι τράπεζες θεμάτων του EChemTest® καλύπτουν την κοινή σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο χημεία σε επάλληλα επίπεδα, που αντιστοιχούν:

  • στην λήξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
  • στην λήξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • στην λήξη των πανεπιστημιακών σπουδών πρώτου κύκλου στην αναλυτική, βιολογική, ανόργανη, οργανική, φυσική και τεχνική χημεία,
  • σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην υπολογιστική χημεία και τις εφαρμογές της χημείας στην διάσωση της πολιτιστικής κληρονομίας.

Οι τράπεζες θεμάτων προπτυχιακού επιπέδου καλύπτουν τις απαιτήσεις της πιστοποίησης ποιότητας σπουδών Eurobachelor®, που απονέμει το Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Χημείας.

Τράπεζες θεμάτων υπάρχουν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, φινλανδικά, πολωνικά και σλοβενικά, ενώ ολοκληρώνονται οι μεταφράσεις στα σλοβακικά και λεττονικά.

Εκτός από την αυτο-αξιολόγηση, εξετάσεις EChemTest® προσφέρονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε δέκα Εξεταστικά Κέντρα, τα οποία και απονέμουν την σχετική Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση.

Το ελληνικό Εξεταστικό Κέντρο εδρεύει στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.

Για περαιτέρω πληροφορίες

ectna