Αποτελέσματα Επιλογής 2015-2016 για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» του ΕΚΠΑ

Επιλεγέντες

1. Ζησιμοπούλου Ανδρονίκη-Δανάη

2. Τσούτσα  Άννα – Τριανταφυλλιά

3. Καλλή Βενετία

Έναρξη μαθημάτων:

Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 15.00-20.00.

This entry was posted in Νέα. Bookmark the permalink.

Comments are closed.