Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ιδρυματικού Προγράμματος Αριστείας Diagnostics & Therapy του Πανεπιστημίου Eotvos Lorand της Ουγγαρίας σχετικά με 10 θέσεις υποτροφίας με σύμβαση μέλους (fellowship), διάρκειας 4 ετών, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο 2019, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνας σε συγκεκριμένες θεματικές που άπτονται των επιστημονικών πεδίων: Χημείας, Νευροβιολογίας, Μοριακής και Φυτικής Γενετικής, Επιστημών Συμπεριφοράς, Πληροφορικής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α) απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, με υπηκοότητα χώρας εκ των 27 της ΕΕ, και αντίστοιχο υπόβαθρο και β) παραμένει ανοιχτή μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις και σε κάθε περίπτωση έως τέλος Ιουνίου το αργότερο.