Την Τέταρτη 23/12 στις 18:30 θα διεξαχθεί συμπληρωματική τηλεδιάσκεψη για το μάθημα «Κ104-Δόμηση, Παρουσίαση και Διάδοση Χημικής Πληροφορίας»