Πεχλιβάνης Αλέξανδρος

Πεχλιβάνης Αλέξανδρος

Μεταδιδάκτορας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Research interests

  • Utilization of Metabolomics/Metabonomics/Lipidomics and systems biology approaches for the identification of dynamic qualitative and quantitative alterations in different functional networks
  • Methods’ development for Sample Preparation & Analysis Metabolite Structure Assignment, using UPLC- & HPLC-MS & MS/MS, GC-MS and NMR spectroscopy
  • Data Processing, Statistics and Pathway Mapping methods for the efficient analysis of big data generated from metabolomics experiments

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ