Νάννου Χριστίνα

Νάννου Χριστίνα

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Χριστίνα Νάννου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος (ΑΠΘ), με Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης & Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ερευνητικό της αντικείμενο είναι η Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία, με έμφαση στη φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό οργανικών μικρορύπων. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, επικύρωση και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων σε συνδυασμό με omics εργαλεία, για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών ρύπων στα οικοσυστήματα και τον άνθρωπο. Για την τρέχουσα έρευνά της έχει λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ, ενώ έχει συμμετάσχει σε έξι ερευνητικά προγράμματα από το 2013 έως σήμερα. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει >15 άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 2 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και >40 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Στο πλαίσιο της ερευνητικής κινητικότητας, έχει φιλοξενηθεί στο Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (EURL-FV, Almeria), καθώς και στο Καταλανικό Ινστιτούτο Έρευνας για το Νερό (ICRA, Girona).

Έρευνα

  • Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας (LC–HRMS) με έμφαση στον αναλυτή μαζών τεχνολογίας Orbitrap
  • Φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICPMS) για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων
  • Σύγχρονες τεχνικές προκατεργασίας περιβαλλοντικών/ βιολογικών υποστρωμάτων και τροφίμων για τον προσδιορισμό οργανικών μικρορύπων (φαρμακευτικά, φυτοφάρμακα, ενδοκρινικοί διαταράκτες, PAHs, PCBs, φαινόλες κ.ά)
  • Επικύρωση αναλυτικών μεθόδων βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Προτύπων για τον έλεγχο ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, πόσιμου νερού, υγρών αποβλήτων, εδαφών, ιζημάτων, τροφίμων από οργανικούς μικρορύπους
  • Μελέτη τύχης και φυσικοχημικής συμπεριφοράς οργανικών ρύπων στο περιβάλλον (προσδιορισμός και χαρακτηρισμός παραπροϊόντων)
  • Εκτίμηση κινδύνου τοξικών οργανικών μικρορύπων στο περιβάλλον
  • Τεχνολογία απορρύπανσης σε υδατικά οικοσυστήματα (προχωρημένες οξειδωτικές διεργασίες, ομογενής και ετερογενής φωτοκατάλυση)
  • Χρήση omics εργαλείων για τη μη στοχευμένη ανάλυση οργανικών μικρορύπων και παραπροϊόντων τους
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 17025, ISO 22000)