Μπερμπερίδου Χρυσάνθη

Μπερμπερίδου Χρυσάνθη

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Η Δρ. Χρυσάνθη Μπερμπερίδου, Χημικός, αναγορεύθηκε σε διδάκτορα Χημείας του ΑΠΘ το 2010. Ο τίτλος της διατριβής της είναι «Αξιοποίηση των Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρύπανσης στην αδρανοποίηση βιολογικών στόχων και παθογόνων παραγόντων». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία (Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ) καθώς και δεύτερου, με ειδίκευση στην Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΕΑΠ). Έχει εργασθεί για περισσότερα από δώδεκα χρόνια σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ρύπων και παθογόνων. Έχει υπάρξει διετής μεταδιδακτορική υπότροφος του ΙΚΥ. Έχει δημοσιεύσει δεκαπέντε (15) εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, είκοσι πέντε (25) ανακοινώσεις σε διεθνή και τρεις (3) ανακοινώσεις σε εθνικά συνέδρια. Έχει περισσότερες από 630 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο της.

Διδασκαλία

  • Φυσική Χημεία ΙΙΙ (Εργαστηριακές ασκήσεις)

Έρευνα

Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα
Φωτοκαταλυτική αδρανοποίηση ρύπων και παθογόνων παραγόντων παρουσία καταλυτών βασισμένων σε σύνθετα οξείδια τιτανίου/γραφενίου

Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ανηγμένων νανοσωματιδίων TiO2 με στόχο τον φωτοκαταλυτικό αποχρωματισμό και την απολύμανση του νερού παρουσία ορατού φωτός
Αδρανοποίηση των prions σε ομογενοποιήματα εγκεφαλικού ιστού θηλαστικών καθώς και επιφανειών από ανοξείδωτο ατσάλι και τιτάνιο επιμολυσμένων με prions παρουσία του αντιδραστηρίου photo-Fenton
Εφαρμογή των Προχωρημένων Οξειδωτικών Μεθόδων στην αδρανοποίηση τοξικών οργανικών ρύπων σε νερό και υγρά απόβλητα