Τζαναβάρας Παρασκευάς

Τζαναβάρας Παρασκευάς

Επίκουρος Καθηγητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ANALYTICAL CHEMISTRY

  • Χημεία

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ