Χαριστός Νικόλας

Χαριστός Νικόλας

ΕΔΙΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμημα Χημείας
54124, Θεσσαλονίκη

Ασχολούμαι με την έρευνα και την εκπαίδευση στα πεδία της Υπολογιστικής Χημείας και της Χημικής Εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται:

  • στην ανάλυση του επαγόμενου μοριακού μαγνητικού πεδίου
  • στην διερεύνηση της αρωματικότητας και τον σχεδιασμό αρωματικών ενώσεων
  • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων επιστημονικής οπτικοποίησης για την χημική εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ