Σας προωθούμε την παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Πανεπιστήμιο Université de Lorraine της Γαλλίας.

Αφορά πρόσκληση συμμετοχής στο Science &You 2021, Ιnternational  Scientific Conference, που διοργανώνεται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο και θα διεξαχθεί 16-19 Νοεμβρίου 2021, στο Metz της Γαλλίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο: http://www.science-and-you.com/en/call2021