ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίασή της με αριθμ. 733/18-1-2021 ενέ­κρινε και επικύρωσε την εγγραφή των επιτυχόντων μετεγγραφής του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.  Προκείμενου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και να μπορούν οι επιτυχόντες να συμμετέχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων του 1ου εξάμηνου, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 22/1/2021 τα εξής:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα). Όσοι υποψήφιοι δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr με τους κωδικούς του taxis έτσι ώστε να την αποστείλετε με email στο vdontsiou@chem.auth.gr, θα πρέπει να επικυρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση για το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ και να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην παρακάτω Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Χημείας
1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, Νέο Χημείο
54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη

  1. Πιστοποιητικό Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

 

ΥΔ_υποδειγμα-1