Αγαπητοί φοιτητές,

Για προβλήματα πρόσβασης στο e-learning, εφόσον έχετε δηλώσει το μάθημά σας και έχετε επιλεχθεί από τον διδάσκοντά σας, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το “e-learning”.

Από τη Γραμματεία