Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοινώνουν τη συνδιοργάνωση του

8ου Συνεδρίου Μετρολογίας

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις

14 & 15 Μαΐου, 2021

στη Θεσσαλονίκη, στο Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ

Το συνέδριο αυτό φιλοδοξεί, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις του, να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των Εθνικών & Ευρωπαϊκών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών.

Η θεματολογία του 8ου Συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση να δίδεται στις Χημικές Μετρήσεις.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μετρήσεων.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: https://www.greekmetrology.gr/conferences/8th-metrology-conference/

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: E-mail:  info@greekmetrology.gr

1st_Announcement_8th_Metrologia.GR

1st_Announcement_8th_Metrologia.EN