ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
14ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ.: (2310) 473.320, 475.604 / FAX: (2310) 471.795
E-mail : library@ekby.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση και ενός επιστήμονα με ειδίκευση στο φυτοπλαγκτό στο πλαίσιο του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”. [10.02.2020]

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html