Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την πρόσκληση χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ