Ανακοίνωση – Πρόσκληση συμμετοχής σε δράση «Εκπαιδευτικής Εβδομάδας» που θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Σερρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ και τον Δήμο Νέστου, στα πλαίσια του έργου «Πράσινες θέσεις εργασίας στην διαχείριση βιο-αποβλήτων», Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 C”.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων δίνονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15-3-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ”ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ”ΕΞΥΠΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ”