Κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού:
http://prosynapo.web.auth.gr/

Αίτηση